Cùng đi với Mẹ Maria 14 Chặng đàng thánh giá Chúa Giesu

Cùng đi với Mẹ Maria 14 Chặng đàng thánh giá Chúa Giesu

<Kinh đầu>

Lm: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cd: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Lm: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Cd: Tự muôn đời và chính hiện nay luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lm: Đức Chúa Giêsu Kitô đã rao giảng Tin Mừng nước Trời. Chúa bước đi trên con đường thập giá để hoàn thành việc cứu rỗi loài người, vì thế vinh quang phục sinh đã thuộc về Chúa.

Giờ đây, là môn đệ Chúa Giêsu, con đi theo con đường thập giá Chúa và suy gẫm về những mầu nhiệm đau khổ và phục sinh của Chúa.

Cd: Lạy Chúa, Chúa là Đấng muốn cứu rỗi tất cả nhân loại, xin Chúa đưa đường dẫn lối con đi, để con biết bước theo chân Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Chặng thứ nhất: Con Mẹ bị kết án tử hình

Lm: Chúng bắt và trói con Mẹ đưa đi tối thứ năm. Mãi đến sáng thứ sáu Mẹ mới gặp lại Con Mẹ.

Nhưng thân mình Con Mẹ đầy vết bầm, rướm máu. Tim Mẹ đau nhói như lưỡi gươm đâm thâu, nước mắt mãi lăn trên đôi má của Mẹ.

<Nguyện ngắm>

Cd: Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa bị tuyên án tử hình, Mẹ Maria đau đớn đến nỗi lòng trí con không tưởng tượng được!

Lạy Chúa Giêsu, khi con ghen ghét, lên án anh chị em con, là con hô lên: hãy đóng đinh nó đi! Chính con là người làm Mẹ và Chúa thêm đau đớn.

Lm: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Cd: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Chặng thứ hai Con Mẹ vác thánh giá

Lm: Mẹ cố gắng hết sức để vào được bên trong thành. Con Mẹ bị chúng lôi kéo dã man. Mẹ nhìn thấy hai người kéo cây thánh giá gỗ nặng thúc dục Con Mẹ phải vác. Thấy vậy, Mẹ muốn đến vác thánh giá thay cho Con Mẹ.

<Nguyện ngắm>

Cd: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho con. Rất nhiều lần, con thấy người khác đau khổ, cô đơn; nhưng con đã làm ngơ. Con tránh những người con không ưa thích, đó là lúc con làm cho thánh giá Chúa nặng nề hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nên giống Mẹ Maria; biết làm nhẹ thánh giá Chúa.

Lm: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Cd: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Chặng thứ ba Con Mẹ ngã lần thứ nhất

Lm: Thấy thân mình Con của Mẹ đầy máu, vai vác thánh giá đi về hướng núi sọ. Mẹ không thể rời Con mình, Mẹ bước theo chân Con của Mẹ.

Ôi thập giá nặng đến đỗi ăn sâu vào vai Con. Thấy Con Mẹ té ngã, mặt đập xuống đất, rồi thánh giá rơi theo trên lưng; lòng Mẹ tan nát. Lính còn lấy chân đá vào mặt Con Mẹ. Con Mẹ chập chửng đứng lên và tiếp tục vác thập giá. Lính lại dùng roi đánh tới tấp Con Mẹ. Thấy vậy, Mẹ muốn dùng thân của mình để lãnh nhận các nhát roi ấy.

<Nguyện ngắm>

Cd: Lạy Chúa Giêsu, có bao nhiều lần con thấy Chúa ngã, nhưng con đã làm ngơ. Có

bao nhiêu lần con vui thích khi thấy người khác thất bại. Có bao nhiêu lần con bực tức vì người khác không đồng ý với con.

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria nâng đỡ Chúa trên đường thánh giá thế nào, thì xin cho con cũng biết nâng đỡ anh chị em con như vậy.

Lm: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Cd: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Chặng thứ bốn Mẹ gặp con Mẹ

Lm: Lách qua được đám đông Mẹ đến gần và cùng đồng hành với Con Mẹ. Đám đông ồn ào tiếng la ó, Mẹ kêu tên Con. Con của Mẹ dừng lại, Mẹ Con gặp nhau trong ánh mắt. Con nói với Mẹ qua ánh mắt: “Mẹ hãy cố gắng lên, sự việc này có ý nghĩa đó Mẹ!” Con Mẹ đi nghiêng ngã. Mẹ âm thầm bước theo Con.

<Nguyện ngắm>

Cd: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho con, vì bao nhiêu lần mắt Chúa nhìn vào mắt con; nhưng con đã làm ngơ. Bao nhiêu lần giận hờn, la lối và bất mãn vì người anh chị em không chiều theo ý của con.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho con, vì con đã không nghe lời Chúa dạy.

Lm: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Cd: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Chặng thứ năm Simon vác đỡ thánh giá Con Mẹ

Lm: Con Mẹ đuối sức lắm. Mẹ mong cho Con Mẹ được thoát khỏi sự đau đớn này. Lúc bấy giờ có tiếng hét và cưỡng chế Simon vác thập giá thay Con Mẹ. Simon phản đối: “tại sao tôi phải vác thánh giá này.”

<Nguyện ngắm>

Cd: Lạy Chúa Giêsu, bao nhiêu lần con từ chối vác thánh giá, bởi tính ích kỷ mà con từ chối Chúa. Xin cho con giống Mẹ Maria âm thầm theo chân thánh giá Chúa.

Lm: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Cd: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Chặng thứ sáu Vêronica lau mặt Con Mẹ

Lm: Một phụ nữ vượt rào quân lính, dùng khăn lau máu và mồ hôi cho con Mẹ. Nhưng lính xua đuổi bà. Bà thầm nghĩ: tại sao Con Mẹ phải chịu khổ đến nổi này.

<Nguyện ngắm>

Cd: Lạy Chúa Giêsu, bà Vêronica cho nhiều hơn nhận. Phần con, muốn nhận lãnh nhiều hơn cho đi. Trong đời sống hằng ngày, có nhiều người đến để xin điều gì đó, nhưng con đã bỏ lỡ cơ hội.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết cho đi hơn là nhận lãnh.

Lm: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Cd: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Chặng thứ bảy Con Mẹ ngã lần thứ hai

Lm: Con Mẹ kiệt sức rồi ngã lần thứ hai, nỗi đau đớn xé nát tim Mẹ. Mẹ chạy đến bên Con, nhưng bị quân lính cản trở. Thấy Con Mẹ đi khập khễnh, rồi té, rồi đứng dậy bước đi. Mẹ không còn ngôn từ nào để diễn tả lòng Mẹ lúc này.

<Nguyện ngắm>

Cd: Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria là Đấng trung thành với Chúa hơn hết mọi người. Hồn xác và tâm tư Mẹ cảm nghiệm mọi sự đau đớn của Chúa, nhưng Mẹ luôn quảng đại âm thầm theo Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, vì tội lỗi mà con đã nhiều lần bỏ Chúa. Và vì con làm cớ vấp phạm, mà có người cũng bỏ Chúa.

Lm: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Cd: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Chặng thứ tám Con Mẹ gặp các phụ nữ

Lm: Có mấy người phụ nữ khóc thương vì thấy Con Mẹ phải chịu nhục hình. Con Mẹ dừng chân lại an ủi họ: “đừng khóc cho ta, nhưng hãy khóc vì tội lỗi của các ngươi.” Nhưng các phụ nữ chưa hiểu được rằng: Con Mẹ vác thánh giá vì tội của họ.

<Nguyện Ngắm>

Cd: Lạy Chúa Giêsu, con cũng giống như những người phụ nữ ấy. Rất nhiều lần con thương hại người phạm tội, nhưng con không nhận ra chính con là kẻ có tội; chính con là người cần Chúa thứ tha.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dùng những người phụ nữ này để chỉ dạy chúng con.

Lm: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Cd: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Chặng thứ chín Con Mẹ ngã lần thứ ba

Lm: Con Mẹ lại ngã thêm một lần nữa, tim Mẹ và tay chân mẹ như bị cắt ra từng mảnh. Con Mẹ ngã trên sườn đá, kìa, đồi thánh giá cũng gần kề. Chỉ còn vài bước nữa là đến đỉnh núi sọ, Con Mẹ không còn sức để bước thêm. Quân lính la hét và lôi kéo Con Mẹ. Khi nghĩ đến sự tàn nhẫn của quân lính đối với Con mình, tim Mẹ đau đớn cùng cực, nhưng Mẹ vẫn kiên trì âm thầm theo bước chân Con.

<Nguyện ngắm>

Cd: Lạy Chúa Giêsu, rất nhiều lần có người đến nhờ con giúp đỡ, nhưng con biện hộ cho tính biếng nhác của con, rồi còn ngoảnh lưng với họ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết học gương Mẹ Maria; biết nâng đỡ người cần con trợ giúp.

Lm: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Cd: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Chặng thứ mười Quân lính lột trần Con Mẹ

Lm: Nhìn thấy thánh giá không còn đè nặng vai Con Mẹ nữa, Mẹ mong Con được nghỉ ngơi chút đỉnh. Nhưng quân lính lại lột áo đẫm máu của Con, Mẹ thông công nổi đau đớn của Con qua sự thương cảm. Nước mắt Mẹ rơi lúc nào Mẹ không hề hay biết.

<Nguyện ngắm>

Lạy Chúa Giêsu, hành vi tội lỗi của con đã nhiều lần làm Chúa phải chịu lột áo. Chỉ vì vui miệng mà con làm mất danh dự người khác. Chỉ vì đôi mắt thiên kiến mà con lột trần nhân phẩm của tha nhân.

Lạy Chúa, vì con mà người khác đau khổ. Vì hành vi thô lỗ của con mà áo Chúa bị lột trần.

Lm: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Cd: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Chặng thứ mười một Quân lính đóng đinh Con Mẹ

Lm: Quân lính đóng đinh tay chân Con Mẹ vào thập giá. Khi đinh sắt xuyên qua tay chân Con Mẹ, nỗi đau đớn nhói lên trong tim Mẹ. Rồi họ dựng thập giá lên. Trên thánh giá đó là Con rất yêu quí của Mẹ. Quân lính nhạo cười, nhưng Con Mẹ đang chiến đấu với nổi đau thương cuối cùng ở trần gian. Mẹ đứng lặng lẽ dưới chân thánh giá Con Mẹ.

<Nguyện ngắm>

Cd: Lay Chúa Giêsu, vì con mà Chúa đã chịu bao nhiêu đau khổ! Và vì con mà Mẹ Maria phải gánh biết bao đau thương! Vì con mà Con Một của Mẹ chịu treo trên thánh giá.

Lạy Chúa Giêsu và Mẹ Maria, xin tha cho con những tội mà con đã thống hối ăn năn cũng như những nết xấu con muốn từ bỏ.

Lm: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Cd: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Chặng thứ mười hai Con Mẹ trút hơi thở

Lm: Không có nỗi đau đớn nào hơn sự đau đớn khi nhìn thấy Con mình hấp hối. Mẹ nhìn thấy Con Mẹ gục đầu, trút hơi thở, rồi đau đớn thể xác của Con Mẹ đã qua đi. Nhưng nỗi đau như cắt nát tim Mẹ vẫn chưa vơi. Mẹ đón nhận tất cả, Mẹ đứng thầm lặng dưới chân thánh giá Con Mẹ.

<Nguyện ngắm>

Cd: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót và tha tội con vì đã xúc phạm đến Chúa và anh chị em con.

Chúa nói: “không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu dám hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu”, xin hướng dẫn con, để con biết hy sinh bản thân cho tha nhân.

Lm: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Cd: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Chặng thứ mười ba Mẹ ôm xác Con Mẹ

Lm: Dân chúng giải tán. Núi sọ trở nên tỉnh mịch. Mẹ và các bạn của Con Mẹ âm thầm nhìn lên xác Con trên thánh giá. Hai người tháo đinh, gỡ xác và trao trong tay Mẹ. Lòng xót thương bao trùm Mẹ. Niềm hy vọng sống lên trong tim Mẹ. Mạng sống Con Mẹ bị đối xử một cách tàn bạo, nhưng nhờ đó nhân loại hưởng được sự sống mới.

<Nguyện ngắm>

Cd: Lạy Chúa Giêsu, con đường thập giá của Chúa đã qua, nhưng khi con chọn con đường tội lỗi; là lúc Chúa phải tiếp tục vác thập giá.

Lạy Chúa, xin tha tội con. Xin thêm sức cho con, để con biết sống thánh thiện hơn.

Lm: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Cd: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Chặng thứ mười bốn táng xác Con Mẹ

Lm: Mẹ và các bạn của Con Mẹ kiêng xác Con vào mồ. Mẹ thầm lặng nhìn Con lần cuối, rồi rời nhà mồ. Đóng mồ lại, Mẹ ra ngoài thầm lặng suy tư: sự việc này cần phải xảy ra. Và Mẹ tin rằng: sẽ có ngày gặp lại.

<Nguyện ngắm>

Cd: Lạy Chúa Giêsu, sự việc này phải xảy ra, vì Chúa yêu con; chứ không còn lý do nào khác. Con xin Chúa một điều: cho con biết quí trọng sự sống Chúa ban cho con.  

Dù con có phạm tội phản nghịch cùng Chúa, nhưng cho con biết chọn Chúa là gia nghiệp đời con và sống phục vụ anh chị em con.

Lm: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

Cd: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con.

<Kinh kết>

Lm: Lạy Chúa, suy gẫm14 chặng đàng Thánh giá này chưa hẳn con hiểu hết tình Chúa và Mẹ dành cho con.

Lạy Chúa, chặng đàng Thánh giá của Chúa không kết thúc trong nỗi buồn, trong thất vọng, nhưng trong hy vọng và niềm vui.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chết thật, nhưng Chúa đã sống lại thật, Chúa ra khỏi mồ một cách vinh quang trong buổi sáng, gọi là “Ngày Phục Sinh.”

Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa. Con xin cám ơn tình yêu vô bờ bến của Chúa. Xin Chúa giúp con luôn nhớ đến tình yêu của Chúa dành cho con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế, Mẹ Đức Kitô Phục sinh của con, xin giúp con biết noi gương Mẹ, để chúng con biết yêu mến Chúa bằng cách yêu thương tha nhân.

Cd: Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa. Con xin cám ơn tình yêu vô bờ bến của Chúa. Xin Chúa cho con biết luôn xác tín về tình yêu của Chúa dành cho con. Amen.

Don Bosco Oratorio 2021-03-26