Nghi Thức Bí Tích Hôn Phối

Nghi Thức Bí Tích Hôn Phối

Cử Hành Bí Tích Hôn Phối

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Chúa, Chúa dùng bí tích cao trọng thánh hóa tình nghĩa vợ chồng, để hôn nhân tượng trưng cho sự kết hợp nhiệm mầu giữa Ðức Kitô và Hội Thánh. Xin cho các tín hữu Chúa đây là anh (ông) T. và chị (bà) T., biết thực hiện trong cả đời sống ý nghĩa sâu xa của bí tích hôn nhân họ sắp cử hành. Chúng con cầu xin vì Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Nghi thức Hôn Phối
Trong thánh lễ, sau Phúc Âm và bài giảng, chủ tế đứng trước mặt đôi tân hôn để cử hành nghi thức hôn phối:
Các con (anh chị) thân mến, các con (anh chị) đến nhà thờ để tình yêu các con (anh chị) được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng dân Chúa. Thức vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc tình yêu này, và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho các con (anh chị) luôn luôn trung tín với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng phép Thánh Tẩy để thánh hiến các con (anh chị). Bởi đó, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con (anh chị):

Chủ tế hỏi: T… và T… các con (anh chị) có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?
Ðôi Tân Hôn đáp: Thưa có!

Chủ tế hỏi: Khi chọn đời sống hôn nhân, các con (anh chị) có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?
Ðôi Tân Hôn đáp: Thưa có!

Chủ tế hỏi: Các con (anh chị) có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không?
Ðôi Tân Hôn đáp: Thưa có!

Chủ tế đọc: Vậy bởi vì các con (anh chị) đã quyết định kết hôn với nhau, các con (anh chị) hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con (anh chị) trwóc mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người.

Ðôi tân hôn bắt tay nhau hoặc cầm tay nhau, rồi bên nam nói: Tôi T… nhận em T… làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi.

Bên nữ đáp lại: Tôi T… nhận em T… làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi.

Nhưng vì một lý do gì, chủ tế có thể hỏi đôi tân hôn theo cách dưới đây:
Chủ tế hỏi bên nam:
T… nhận em T… làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?
Bên nam trả lời: Thưa con nhận.

Chủ tế hỏi bên nữ: T… nhận em T… làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?
Bên nữ trả lời: Thưa con nhận.

Chủ tế đọc: Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con (anh chị) đã tỏ bày trước Hội Thánh, và xin Người đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con (anh chị). Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Amen.

Làm Phép và Trao Nhẫn
Chủ tế đọc: Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này, mà hai người trao cho nhau, để làm bằng chứng tình yêu và trung thành.

Người chồng trao nhẫn cho người vợ và tùy nghi nói:
T… em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Người vợ trao nhẫn người chồng và nói:
T… anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.