lời nguyện chung

lời nguyện chung

Chúa Nhật V Mùa Thường Niên – Ngày 06/02/2022

+ Chủ tế: Anh chị em thân mến, như các Tông đồ, chúng ta đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và bước theo Ngài. Vậy chúng ta cùng dâng lời khẩn cầu:

+ CĐ: Lạy Chúa xin hướng dẫn chúng con theo đường lối Chúa.

1. Lạy Chúa xin cho chúng con là những người được qua Phép Rửa, đã trở nên con của Chúa, luôn được lãnh nhận sâu xa Lời của Chúa, không sợ hãi để có thể rao truyền Lời Chúa đến với mọi người.

2. Lạy Chúa xin chúc phúc cho tất cả những người dồn sức lực của mình để phục vụ cho tha nhân. Xin cho từng người thông qua công việc của chính mình để hoàn thành được sứ mạng được lãnh nhận từ Thiên Chúa.

3. Lạy Chúa xin ban cho các linh mục tu sĩ và các người được mời gọi sống cuộc đời tận hiến khi cảm nhận được sự yếu đuối của chính bản thân mình được biết tín thác vào sự dìu dắt của Thiên Chúa, biết tiếp tục can đảm bước đi trên con đường theo Chúa.

+ Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu, qua Đức Giêsu Kitô Con Một Chúa, Chúa đã mời gọi tất cả nhân loại trở nên giống hình ảnh của Ngài. Xin cho từng người chúng con được hướng dẫn nhờ Lời Chúa và có thể bước đi như là người dân của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên – Ngày 13/02/2022

+ Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta luôn được mời gọi chọn Chúa làm chỗ nương thân và chúng ta trở nên người có phúc và được hưởng ơn Cứu độ. Vậy chúng ta hãy tín thác vào lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa và cùng khẩn cầu:

+ CĐ: Lời của Chúa là sự sống và là ánh sáng của chúng con.

1. “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó”. Xin cho chúng ta được trở nên mạnh mẽ nhờ Lời của Chúa, luôn biết cậy trông vào Chúa, chọn Chúa làm gia nghiệp của mình, và hăng say làm chứng cho niềm vui của Nước Trời bằng tâm hồn đơn sơ nghèo khó.

 • “Tâm hồn họ thì sống xa Chúa”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, trong việc điều hành đất nước, biết nghe theo tiếng lương tâm chân chính là những hạt giống chân lý được gieo trong tâm hồn họ, để dân nước được hưởng an bình, thịnh vượng.
 • “Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì sẽ được vui cười”. Xin cho chúng ta biết xa rời khỏi những cám dỗ phát sinh bởi quyền lực và của cải, để chúng ta hoán cải trở về với Chúa và tâm hồn gần gũi Chúa bằng cầu nguyện và dâng lễ.

+ Chủ tế:Lạy Chúa, giữa thế giới tục hóa này, xin giúp chúng con giữ vững lòng tin nơi Chúa và không ngả theo cám dỗ thế gian. Xin cho chúng con biết hướng lòng về Chúa, mở rộng con tim yêu mến Chúa và ý chí làm theo thánh ý Chúa mà đạt tới ơn cứu độ đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Chúa Nhật VII Mùa Thường Niên – Ngày 20/02/2022

+ Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta cậy nhờ vào lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa và nhờ biết thương xót nhau, để có thể bình an nội tâm và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta tín thác vào lòng từ bi nhân hậu vô tận của Thiên Chúa và cùng cầu xin:

+ CĐ: Lạy Chúa xin đổ tràn đầy tình yêu của Ngài trên chúng con.

1. “Hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là  Đấng nhân từ”. Xin cho chúng ta biết hiệp nhất nên một dưới tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha. Và xin cho chúng ta biết noi theo Chúa Cha, là Đấng biểu hiện tình yêu nhân hậu với muôn loài và vững bước trên đường đời .

2. “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em”. Xin Chúa gìn giữ chúng ta thoát khỏi những hận thù. Xin cho chúng ta biết đón nhận nhau, chung sống hòa bình trong tinh thần tôn trọng và cộng tác, vì nhận biết rằng tất cả mọi người đều là anh chị em cùng chung sống với nhau, và cùng có thể tha thứ cho nhau.

3. “Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án”. Xin cho chúng ta biết nhận thức và lắng nghe được tiếng nói của những người nhỏ bé đang bị làm tổn thương phẩm giá của họ. Và xin cho chúng ta có thể cùng nhau gìn giữ được mọi mạng sống là ân huệ sáng tạo và là tuyệt tác của Thiên Chúa.

+ Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là nguồn gốc của sự sáng, xin Ngài cất đi khỏi chúng con bóng tối đang bao trùm nhân loại. Xin cho chúng con được nối kết bởi Thiên Chúa cũng được trở nên con cái của sự sáng, đồng thời có thể làm chứng về tình yêu của Chúa đang hoạt động trên muôn loài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Chúa Nhật VIII Mùa Thường Niên – Ngày 27/02/2022

+ Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa đang đổ tràn đầy hồng ân và tình yêu của Ngài trên chúng ta, chúng ta cùng khẩn cầu.

+ CĐ: Lạy Chúa xin mở rộng tâm hồn chúng con.

1. Lạy Chúa xin cho chúng con nhận biết được những yếu đuối của chúng con. Xin cho chúng con nhìn rõ ra được suy nghĩ, lời nói và hành động của bản thân để chúng con có thể bước đi trên con đường thực sự hợp theo thánh ý Chúa

2. Lạy Chúa, trong thế giới đầy dẫy những tranh chấp không nguôi này, xin dạy cho chúng con biết điều quan trọng là sự nhường nhịn lẫn nhau và cùng nhau đối thoại. Xin cho chúng con có thể cùng nhau xây dựng một thế giới mà mọi người đều biết đón tiếp nhau như anh chị em một nhà.

3. Lạy Chúa gìn giữ mọi người chúng con khỏi những bạo lực gây ra bởi lời nói. Xin cho Lời Chúa là nguồn ân huệ được trở nên là công cụ hòa bình nối kết mọi người luôn mãi.

+ Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa là Đấng dẫn dắt nhân loại trở về, chúng con cảm tạ lòng từ bi nhân hậu của Chúa và xin ban cho chúng con biết vâng theo lời Ngài từ tâm hồn và dược trở nên con người biêt học hỏi theo mẫu mực của tình yêu của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

年間第5主日

司祭: わたしたちに呼びかけてくださる神にこたえて祈りましょう。
一同: 神をあなたに従う人を導いてください。

1、洗礼によって神の子とされたわたしたちが、主のことばをいつも深く受けとめ、恐れることなく、人々に伝えていくことができますように。

2、他者のために力を注ぎ、働くすべての人を祝福してください。神から受けた使命を、それぞれの務めを通して果たすことができますように。

3、司祭職や奉献生活に召された人々が自分の弱さを感じる時にも、主の導きを信じ、み心にかなう道を歩み続けることができますように。

司祭: 父である神よ、あなたは、御子キリストを通して、すべての人を聖性へと招いておられます。一人ひとりが主のことばに導かれ、神の民として歩んでいくことができますように。

年間第6主日
司祭: いつくしみ深い神に信頼して祈りましょう。
一同: 神のことばは、わたしたちのいのちの支え。

1、貧しい人は幸いと告げられた、主のことばに力づけられるわたしたちが、心から神の国の喜びをあかしすることができますように。

2、権力や富が放つ誘惑から人々を引き離してください。神の愛によって生かされているいのちを、互いに大切にしていくことができますように。

3、孤独と不安の中で過ごしている人々に、主の福音を聞く機会を与えてください。慰めと力を受け、希望の光を見いだすことができますように。

司祭:愛に満ちておられる神よ、あなたの民の祈りに耳を傾けてください。主の教えに信頼して歩むわたしたちが、神の国に生きる幸せを多くの人に告げ知らせることができますように。

年間第7主日
司祭: あわれみに満ちておられる神に信頼して祈りましょう。
一同: 神よ、あなたの愛を注いでください。

1、すべてをいつくしまれる御父のもとに、わたしたちを一つにしてください。神の愛を示された主にならって歩むことができますように。

2、憎しみの連鎖からこの世界をお守りください。すべての人がともに生きる隣人であることを悟り、互いにゆるし合うことができますように。

3、尊厳が傷つけられている人々の小さな声に気づき、わたしたちが、創造の恵みであるいのちを、ともに守ることができますように。

司祭: 光の源である神よ、世の人々を覆う闇を取り払ってください。主に結ばれるわたしたちも光の子となって、すべてのものに働くあなたの愛をあかしすることができますように。

年間第8主日
司祭: 豊かな恵みを注がれる神に感謝して祈りましょう。
一同: 神よ、わたしたちの心を開いてください。

1、わたしたちの中にある弱さに気づかせてください。自分の思い、ことば、行いを見極め、神のみ旨にかなう道を歩むことができますように。

2、争いの絶えない世に、対話し、譲り合うことの大切さを教えてください。だれもが兄弟姉妹として受け入れ合う社会にしていけますように。

3、ことばによる暴力から、すべての人をお守りください。神の恵みであることばが、人々を結ぶ平和の道具として生かされていきますように。

司祭: 人々を回心に導かれる神よ、あなたのいつくしみに感謝して祈ります。わたしたちが主キリストのことばに心から従い、その愛の模範にならうものとなりますように。

LỜI NGUYỆN CHUNG
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa – Ngày 01/01/2022

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong ngày đầu Năm Mới, Giáo Hội tin tưởng dâng toàn thể nhân loại vào vòng tay từ mẫu của Mẹ Thiên Chúa. Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta tâm hồn bình an, cho thế giới được hòa bình và tràn đầy ân phúc:

CĐ: Lạy Chúa xin chúc phúc cho chúng con trong năm dương lịch mới này.

 1. Vào ngày thứ tám sau khi Chúa Hài Đồng giáng trần, chúng ta cùng chiêm ngắm lại hình ảnh của Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu, đồng thời xác tín vào sự an bài của Thiên Chúa để cùng bước đi trong năm mới này.
 2. Trong tâm tình tìm kiếm nền hòa bình chân thật hòa hợp với thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta khẩn cầu Chúa giải phóng tất cả mọi dân tộc thoát khỏi những bất an và đau khổ do các đối lập và tranh chấp gây ra, để chúng ta tìm lại được sự yên tâm và tự do trong cuộc sống.
 3. Lạy Chúa xin chiếu soi ánh sáng của Ngài trên con đường của từng người chúng con với những niềm trông đợi và hoài bão vào năm dương lịch mới này. Xin cho chúng con được bước đi trong hân hoan và ánh sáng của hồng ân Chúa ban cho chúng con.
 • Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu, xin dìu dắt chúng con bước đi mạnh mẽ cùng với Đức Giêsu Kitô con Cha trong năm mới này. Xin cho chúng con được noi gương Mẹ Maria vâng theo lời của Cha để có thể sống trong bình an và hy vọng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỜI NGUYỆN CHUNG
Lễ Chúa Hiển Linh – Ngày 2/1/2022

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Ki tô là ánh sáng và là nguồn ơn cứu độ cho muôn dân. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài đến thế gian, và chúng ta cùng tha thiết khẩn cầu Ngài:

CĐ: Lạy Chúa xin ban ơn cứu rỗi cho mọi người.

 1. “Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên Phương Đông”. Xin cho nhân loại biết nhận ra dấu vết quyền năng của Thiên Chúa nơi các thụ tạo, để khiêm tốn quy phục Chúa và vâng theo thánh ý Ngài, mà cùng nhau vượt qua các hiểm nguy đang phải đối diện, để có thể thực hiện một nền công lý và hòa bình.
 2. “Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng”. Xin cho chúng ta khi đón mừng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế muôn dân mong đợi, cũng biết biểu hiện được niềm vui của đức tin qua cuộc sống hằng ngày, để có thể làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.
 3. “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria”. Xin Chúa Hài Nhi và Mẹ Maria đổ tràn đầy ân sủng và hy vọng trên chúng ta, là những người đang đón mừng năm dương lịch mới này, để được bước đi mạnh mẽ trong ánh sáng và bình an của Chúa.
 • Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin đổ tràn đầy tình yêu trên chúng con là những người đang vui mừng đón nhận ơn giáng trần của Đức Giêsu Kitô con Ngài. Xin cho chúng con qua những gặp gỡ và giao lưu với tha nhân, chúng con có thể biểu hiện được lòng cảm tạ và ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.LỜI NGUYỆN CHUNG
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Ngày 9/1/2022

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đón nhận Phép rửa tại sông Gio-đan và Thánh Thần đã ngự xuống trên Người. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa về hồng ân Phép rửa mà chúng ta đã được lãnh nhận , và cùng tha thiết khẩn cầu:

CĐ: Lạy Chúa xin ban Thánh Thần đến với chúng con.

 1. “ Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần”. Xin cho chúng ta luôn biết cảm tạ về hồng ân cao cả của Bí tích Rửa tội, vì được kết nối với sự sống của Chúa Giêsu Kitô Con Một Chúa, và chúng ta luôn sống vâng theo thánh ý Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, hầu xứng đáng được gọi là con Thiên Chúa.
 2. “Người đi qua mọi nơi ban bố ơn lành”. Xin cho những người đang tìm kiếm ơn cứu độ được Chúa lắng nghe khát vọng và tiếng kêu cầu của họ. Và xin cho họ được Chúa Thánh Thần nâng đỡ, soi sáng hướng dẫn, để họ sớm lãnh nhận hồng ân cứu độ qua Phép Rửa tội.
 3. “Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra”. Xin cho những người trẻ đang đón nhận lễ thành nhân năm nay được Chúa chúc phúc. Và cho các bạn trẻ này cảm nhận được tình yêu của Chúa từ trong tâm hồn, để tất cả bừng tỉnh nhận ra sứ mạng được trao phó và có thể tìm thấy được niềm vui mừng trong sứ mạng này.
 • Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha, xin lắng nghe lời khẩn cầu của con dân Ngài trong ngày kỷ niệm sự kiện Chúa Giêsu Kitô Con Một Ngài chịu phép rửa. Xin cho chúng con được liên kết với Đức Giêsu Kitô, luôn bước đi theo thánh ý của Chúa và làm chứng về niềm vui của ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỜI NGUYỆN CHUNG
Chúa Nhật II Mùa Thường Niên – Ngày 16/1/2022

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa. Với lòng xác tín vào Chúa là đấng mời gọi chúng ta sống niềm vui và ân sủng của Ngài trong đời sống gia đình, chúng ta cùng tha thiết khẩn cầu:

CĐ: Nguyện cho vinh quang của Thiên Chúa tồn tại đến muôn đời.

 1. “Họ hết rượu rồi”. Xin cho chúng ta là những người vâng theo Chúa Giêsu, được Mẹ Maria nâng đỡ cầu bầu, để chúng ta biết thể hiện vinh quang của Chúa trong những công việc phục vụ theo sứ mạng của Giáo Hội.
 2. “Ngài ban phát ơn riêng cho mỗi người”. Xin cho mọi người trên thế giới biết cùng nhau vui mừng đón nhận những món quà đa dạng đã được trao tặng, để cho mọi người có thể cùng nhau tiến đến sự hiệp lực và vượt qua được những chia rẽ và đối lập.
 3. “Chúa Giêsu đã làm dấu lạ tại tiệc cưới Cana”. Xin Chúa chúc phúc cho những người đã được kết hợp bởi sợi dây hôn phối. Cho họ được trở nên một dấu hiệu mạnh mẽ, và bày tỏ được cho mọi người chung quanh về những tính chất tốt đẹp cúa tình yêu và niềm vui của sự giúp đỡ lẫn nhau.
 • Chủ tế: Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, qua Thánh Linh Ngài mời gọi tất cả mọi người chúng con xác tín vào Ngài và khẩn cầu. Xin cho chúng con được trở nên một trong Chúa Giêsu Kitô Con Một Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.LỜI NGUYỆN CHUNG
Chúa Nhật III Mùa Thường Niên – Ngày 23/1/2022

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tán tụng Thiên Chúa là đấng mời gọi tất cả mọi người sống trong tình yêu và bước theo chân lý hầu đạt tới sự sống đời đời. Vậy chúng ta cùng tha thiết khẩn cầu Ngài:

CĐ: Hôm nay chúng ta hãy lắng nghe tiếng của Thiên Chúa.

 1. Lạy Chúa xin ban tràn đầy Thánh Linh trên chúng con là những người được hướng dẫn bởi lời có sức mạnh của Chúa. Xin cho chúng con được trở nên những người có thể cùng nhau và trợ giúp cho những người lân cận đang gặp hoạn nạn.
 2. Lạy Chúa xin ban hồng ân và nâng đỡ cho những người đang nỗ lực hy vọng vào tương lai. Xin cho họ không nản lòng trước những hạn chế và nghèo đói để họ có thể tiến tới trong niềm hy vọng.
 3. Trong tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Chúng con cầu xin cho tất cả các giáo hội biết cùng tôn trọng lẫn nhau, cùng hiểu nhau thâm sâu hơn, và có thể cùng nhau biểu hiện được tình yêu của Thiên Chúa đã được thực hiện bởi Đức Giêsu Kitô.
 • Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thắt chặt sợi dây liên kết giữa chúng con là những người đang lắng nghe và vâng theo lời của Chúa. Xin cho qua những giao tiếp với nhau, chúng con có thể làm chứng cho chân lý và hồng ân của Chúa, đồng thời rao giảng về niềm vui của đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỜI NGUYỆN CHUNG
Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên – Ngày 30/1/2022

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến, nhờ Chúa Ki tô, chúng ta được cứu độ và được hưởng sự sống đời đời, chúng ta hãy cảm tạ tình yêu Thiên Chúa với tất cả tâm hồn, và tha thiết khẩn cầu:

CĐ: Xin cho Lời của Thiên Chúa tồn tại đến muôn đời.

 1. Lạy Chúa xin cho chúng con khi đối diện trực tiếp với những tình huống không thể lý giải hay bị thử thách, chúng con luôn xác tín vào lời mời gọi của Ngài và không sợ hãi, để chúng con có thể rao giảng Lời của Thiên Chúa
 2. Lạy Chúa xin loại trừ những giao tranh và đối lập trên thế giới. Xin cho chúng con biết rằng không được dùng sức mạnh để loại bỏ những người không cùng suy nghĩ, mà phải biết đối thoại để cùng nhau xây dựng nền hòa bình.
 3. Lạy Chúa xin ban cho tất cả các nhi đồng có tâm hồn biết hoạt động yêu thương. Và cho các em hiểu rằng thánh ý của Thiên Chúa là không phải Ngài tạo dựng nên nhân loại để họ sống một mình, mà cần phải cùng nhau trở nên bạn bè thân thiện, biết cùng giúp đỡ lẫn nhau.
 • Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là nguồn sự sống, chúng con cảm tạ lòng từ bi nhân hậu của Ngài, và xin cho chúng con được phó thác tất cả vào sự dìu dắt của Thánh Linh, để luôn có thể qua hành động làm chứng về tình yêu của Chúa Giêsu Kitô Con Một Ngài đã biểu hiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.