SỨ GIẢ TIN MỪNG “MẠNG”

SỨ GIẢ TIN MỪNG “MẠNG”

Đọc Kinh Thánh & đọc kinh tối với các bạn trẻ lúc 21:00, tối thứ Sáu.
(Zoom)

※ Người dẫn 1 (ND1) / Người dẫn 2 (ND2)
🌹Làm Dấu: (xin ý cầu nguyện)
♰Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

🔸1. Xin ơn Chúa Thánh Thần.
ND1: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.
ND2: Soi lòng mở trí chúng con.
ND1: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.
ND2: Canh tân tâm hồn chúng con.
ND1: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.
ND2: Đốt cháy lửa mến trong lòng chúng con.

🔸2. Nhìn lại trong ngày:……
ND1: Lạy Chúa chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã tặng ban cho chúng con hôm nay. Bên cạnh niềm vui ấy biết bao nhiêu lo toan, ưu tư, buồn phiền cuộc đời đã khiến chúng con không nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em con.
ND2: Giờ đây xin Chúa thương đồng hành, nâng đỡ, giúp sức cho chúng con tiếp bước trên con đường yêu thương – tha thứ – phục vụ, đặc biệt qua những lời kinh chúng con dâng lên Chúa hôm nay. (Thinh lặng giây lát)

🔸3. Kinh Tin Kính:
ND1: Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trình: chịu nạn đời quan Phong – xi – ô Phi – la – tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
ND2: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

(Lưu ý: đọc chia 2 phần cho ND1+ và ND2+)
1 Kinh Lạy Cha / 3 Kinh Kính Mừng / 1 Kinh Sáng Danh
(Ngắm 4 Mầu Nhiệm theo tuần):
Xin nhấn vào: https://dboratorio.tokyo/20-mau-nhiem-man-coi/
※Cách lần hạt: (Chia ra cho ND1 và ND2)
※Đọc Mầu Nhiệm mân côi=>kinh lạy Cha=> 10 kinh kính Mừng => kinh sáng Danh=> Kinh fatima.

🔸4. Kinh Lạy Nữ Vương:
ND1: Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương.
ND2: Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

🔸5: Đọc Phúc Ân Chúa Nhật tuần sắp đến: (bạn được phân công, Xin nhấn vào):
Xin nhấn vào: https://vietcatholicjp.net/bai-doc-chua-nhat/
Chia sẻ: (nếu có Cha đồng hành)

🔸6. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng:
ND1: Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con.
ND2: Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn, xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen.

🔸7. KINH CẦU CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 2023
Lạy Chúa Thánh Thần là Ánh sáng Chân lý vẹn toàn,
Chúa ban những ân huệ thích hợp cho từng thời đại,
và dùng nhiều cách thế kỳ diệu để hướng dẫn Hội Thánh,
này chúng con đang chung lời cầu nguyện cho các Giám mục
và những người tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới.

Xin Chúa làm nên cuộc Hiện Xuống mới trong đời sống Hội Thánh,
xin tuôn tràn trên các Mục tử ơn khôn ngoan và thông hiểu,
gìn giữ các ngài luôn hiệp thông với nhau trong Chúa,
để các ngài cùng nhau tìm hiểu những điều đẹp ý Chúa,
và hướng dẫn đoàn Dân Chúa thực thi những điều Chúa truyền dạy.

Các giáo phận Việt Nam chúng con
luôn muốn cùng chung nhịp bước với Hội Thánh hoàn vũ,
xin cho chúng con
biết đồng cảm với nỗi thao thức của các Mục tử trên toàn thế giới,
ngày càng ý thức hơn về tình hiệp thông,
thái độ tham gia và lòng nhiệt thành trong sứ vụ của Hội Thánh.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria,
Nữ Vương các Tông đồ và là Mẹ của Hội Thánh,
chúng con dâng lời khẩn cầu lên Chúa,
là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời,
trong sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con,
luôn mãi đến muôn đời. Amen

🔸8. Hát 1 bài Thánh Ca.

🔸9. KINH TRÔNG CẬY:
ND1: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng,
ND2: hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
ND1: Lạy rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
ND2: Thương xót chúng con.
ND1: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
ND2: Cầu cho chúng con.
ND1: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
ND2: Cầu cho chúng con.
ND1: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam và Nhật Bản.
ND2: Cầu cho chúng con.
ND1: Nữ Vương ban sự bằng an.
ND2: Cầu cho chúng con.
ND1: Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu.
ND2: Cầu cho chúng con.

🔸10. Ban phép lành (nếu có sự hiện diện của Linh Mục hoặc Phó Tế). *Kết thúc.