DSC06378
DSC06423
DSC06454
IMG_5344
IMG_5373
IMG_5378
IMG_5397
IMG_5428
IMG_5429
IMG_5439
IMG_5442
IMG_5448
IMG_5460
IMG_5506
IMG_5518
IMG_5529
IMG_5558
IMG_5563
IMG_5592
IMG_5601
IMG_5602
IMG_E4749
IMG_E4764
IMG_E4776
IMG_E4785
noel-2022-03
noel-2022-08
noel-2022-10
noel-2022-14
BVNZ9410
DSC06314
DSC06327
DSC06329
PlayPause
previous arrow
next arrow

Giới trẻ Chofu (Tama)

Chúa Nhật thứ I mỗi tháng
Tháng 1/2 Tháng 2/6 Tháng 3/6 Tháng 4/3 Tháng 5/8 Tháng 6/5 Tháng
7/3 Tháng 8/7 Tháng 9/4 (Hành hương Đức Mẹ Fuji) Tháng 10/2 Tháng 11/6 Tháng 12/4

10:00 Tập họp, Tập hát, học Giáo lý
11:00 Thánh lễ (Tiếng Việt)
12:00 Cơm trưa
13:00 Đọc kinh
14:00 Sinh hoạt
16:30 Huấn từ, Vệ sinh, Giải tán

Địa chỉ: Tokyo-to Chofu-shi Fujimicho 3-21-12 Salesio Shingakuin Tel: 042-482-3117 (Thầy Giuse Phuc Hai)

Ban phục vụ:
Trưởng: Anh Căn (https://www.facebook.com/profile.php?id=100046772835856)
Phó: Chị Thúy Anh
Hầu cần: Anh Tiện
Phụng vụ: Anh Minh
Thư ký: Chị Lan
Truyền thông: Anh Đại
(https://www.facebook.com/vandai.le.3781)
Facebook: https://www.facebook.com/Gi%E1%BB%9Bi-Tr%E1%BA%BB-C%C3%B4ng-Gi%C3%A1o-Don-Bosco-Chofu-107293358187242