01
02
03
04
05
06
07
08
09
IMG_8065
IMG_8068
IMG_8075
IMG_8089
IMG_8237
IMG_8241
IMG_8246
IMG_8253
IMG_8257
IMG_8263
IMG_8267
IMG_8277
IMG_8279
IMG_8297
IMG_8298
IMG_8300
IMG_8311
IMG_8314
IMG_8315
IMG_8316
IMG_8376
IMG_8381
IMG_8382
IMG_E8070
IMG_E8097
IMG_E8099
IMG_E8280
PlayPause
previous arrow
next arrow

Giới trẻ Chofu (Tama)

Chúa Nhật thứ I mỗi tháng

10:00 Tập họp, Tập hát, học Giáo lý
11:00 Thánh lễ (Tiếng Việt Tại nhà nguyện nhà dòng Don Bosco)
12:00 Cơm trưa
13:00 Đọc kinh
14:00 Sinh hoạt
16:30 Huấn từ, Vệ sinh, Giải tán

Địa chỉ: Tokyo-to Chofu-shi Fujimicho 3-21-12 Salesio Shingakuin Tel: 042-482-3117 (Thầy Giuse Phuc Hai)

Trưởng: Giuse Bùi Nhật Minh
Phó & Thủ Quỹ& Thư Ký: Giuse Bùi Văn Cảnh
Hậu cần: Giuse Phạm Văn Tư
Phụng Vụ: Giuse Nguyễn Hoàng Luân/ Maria Hoàng Trương Thúy Anh
Truyền Thông: Giuse Hoàng Thế Sáng

Facebook: https://www.facebook.com/Gi%E1%BB%9Bi-Tr%E1%BA%BB-C%C3%B4ng-Gi%C3%A1o-Don-Bosco-Chofu-107293358187242