Giới trẻ Chofu (Tama)

Giới trẻ Chofu (Tama)

Chúa Nhật thứ I mỗi tháng

10:00 Tập họp, Tập hát, học Giáo lý
11:00 Thánh lễ (Tiếng Việt Tại nhà nguyện nhà dòng Don Bosco)
12:00 Cơm trưa
13:00 Đọc kinh
14:00 Sinh hoạt
16:30 Huấn từ, Vệ sinh, Giải tán

Địa chỉ: Tokyo-to Chofu-shi Fujimicho 3-21-12 Salesio Shingakuin Tel: 042-482-3117 (Thầy Giuse Phuc Hai)

Trưởng: Giuse Bùi Nhật Minh
Phó & Thủ Quỹ& Thư Ký: Giuse Bùi Văn Cảnh
Hậu cần: Giuse Phạm Văn Tư
Phụng Vụ: Giuse Nguyễn Hoàng Luân/ Maria Hoàng Trương Thúy Anh
Truyền Thông: Giuse Hoàng Thế Sáng

Facebook: https://www.facebook.com/Gi%E1%BB%9Bi-Tr%E1%BA%BB-C%C3%B4ng-Gi%C3%A1o-Don-Bosco-Chofu-107293358187242