2023-12-24-V-07
2023-12-31-08
2023-12
2023-12-24-00
2023-12-24-01
2023-12-24-02
2023-12-24-03
2023-12-24-04
2023-12-24-05
2023-12-24-06
2023-12-24-07
2023-12-24-N-03
2023-12-24-N-04
2023-12-24-N-05
2023-12-24-V-00
2023-12-24-V-01
2023-12-24-V-02
2023-12-24-V-03
2023-12-24-V-04
2023-12-24-V-05
2023-12-24-V-06
2023-12-24-V-07
2023-12-24-V-08
2023-12-24-V-09
2023-12-24-V-11
2023-12-24-V-12
2023-12-31-00
2023-12-31-03
2023-12-31-04
2023-12-31-05
2023-12-31-08
w2023-12-24-N-00
w2023-12-24-N-02
w2024-01-srthuong
w2024-04-tet
w2024-06-tet
w2024-07-tet
PlayPause
previous arrow
next arrow

Giới trẻ Chofu (Tama)

Chúa Nhật thứ I mỗi tháng

10:00 Tập họp, Tập hát, học Giáo lý
11:00 Thánh lễ (Tiếng Việt Tại nhà nguyện nhà dòng Don Bosco)
12:00 Cơm trưa
13:00 Đọc kinh
14:00 Sinh hoạt
16:30 Huấn từ, Vệ sinh, Giải tán

Địa chỉ: Tokyo-to Chofu-shi Fujimicho 3-21-12 Salesio Shingakuin Tel: 042-482-3117 (Thầy Giuse Phuc Hai)

Trưởng: Giuse Bùi Nhật Minh
Phó & Thủ Quỹ& Thư Ký: Giuse Bùi Văn Cảnh
Hậu cần: Giuse Phạm Văn Tư
Phụng Vụ: Giuse Nguyễn Hoàng Luân/ Maria Hoàng Trương Thúy Anh
Truyền Thông: Giuse Hoàng Thế Sáng

Facebook: https://www.facebook.com/Gi%E1%BB%9Bi-Tr%E1%BA%BB-C%C3%B4ng-Gi%C3%A1o-Don-Bosco-Chofu-107293358187242