Nguyện Xá Don Bosco

Don Bosco Oratorio

Don Bosco Oratorio

ドン・ボスコ オラトリオ(外国青年司牧センター)

Chương Trình Thánh lễ Misa và giải tội tại nguyện xá  ●ミサの曜日と時間(ベトナム語)
1-Chúa Nhật đầu tháng: 11:00 Tại tu viện dòng Salesio ●第一日曜日:11:00 修道院内
2-Chúa Nhật tuần thứ IV: 14:30 Tại Giáo xứ Chofu   ●第四日曜日:14:30 調布教会
3-Chúa Nhật tuần thứ III: 14:00 Giáo xứ Hachiouji (mỗi 3 tháng)
Địa điểm: https://goo.gl/maps/QZDdeWUyL9Rc96Zq9 ●場所:東京都調布市富士見町3-21-12

Thánh lễ Nguyện Xá Don Bosco tháng 5 ~ tháng 10 năm 2024
ドン・ボスコ オラトリオ ミサの時間&場所&担当司祭

Ngày Tháng
日月
Thánh Lễ
ミサ
Giờ Lễ
時間
Nơi Lễ
場所
Chủ tế
司祭
5/5Chúa Nhật VI Phục Sinh11:00Nguyện XáFr. Lap
5/19Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
(Lớp Giáo lý dự tòng)
11:00Nguyện XáFr. Lap
5/19Chúa Thánh Thần Hiện Xuống15:00Giáo Xứ UrawaFr. Thủy
26/5Chúa Ba Ngôi
(Dâng Hoa Đức Mẹ)
14:30Nguyện XáFr. H.Hiến
2/6Mình Máu Thánh Chúa Kitô11:00Nguyện XáFr. Thủy
9/6Chúa Nhật X Thường Niên
(Lớp Giáo lý dự tòng)
11:00Nguyện XáFr. Lap
16/6Chúa Nhật XI Thường Niên
(Bổn mạng nhóm Hachiouji)
14:00Giáo Xứ HachioujiFr. J Đặng
16/6Chúa Nhật XI Thường Niên15:00Giáo Xứ UrawaFr. Lap
23/6Chúa Nhật XII Thường Niên14:30Giáo Xứ ChofuFr. J Đặng
7/7Chúa Nhật IX Thường Niên11:00Nguyện XáFr. Hiến
21/7Chúa Nhật XVI Thường Niên15:00Giáo Xứ UrawaFr. Lap
28/7Chúa Nhật XVII Thường NiênGiáo Xứ Chofu
4/8Chúa Nhật XVIII Thường Niên11:00Nguyện Xá
18/8Chúa Nhật XX Thường NiênGiáo Xứ Urawa
25/8Chúa Nhật XXI Thường Niên14:30Giáo Xứ ChofuFr. Lap
(Atsugi)
1/9Chúa Nhật XXII Thường Niên11:00Nguyện Xá
14/9Phuc-Dung13:30Nguyện XáFr. Lap
15/9Chúa Nhật XXIV Thường Niên15:00Giáo Xứ UrawaFr. Lap
22/9Chúa Nhật XXV Thường Niên14:30Giáo Xứ ChofuFr. Thủy
6/10Chúa Nhật XXVII Thường Niên11:00Nguyện XáFr. Thủy
13/10Y-AnhNguyện Xá
20/10Chúa Nhật XXIX Thường Niên15:30Giáo Xứ Urawa
27/10Chúa Nhật XXX Thường Niên14:00Giáo Xứ Chofu

共に“走り、跳ね、歓声をあげ、聖なる喜びを”

オラトリオとは共に「走り、跳ね、歓声をあげ、聖なる喜びを」という場所のことです。このような場と雰囲気は「オラトリオの心」(*)と言います。ドン・ボスコはヴァルドッコでこのモデルを準備してくださいました。そして今、世界中に広がっています。
(*)歓迎する家、宣教司牧する教区、人生の準備をする学校、若者が出会い、よい友達を作る遊び場

Phương pháp giáo dục của Don Bosco

Phương pháp dự phòng Salêdiêng là phương cách giáo dục được phát triển bởi những người Salêdiêng dựa trên kinh nghiệm sư phạm của Thánh Gioan Bosco với những thanh niên nghèo tại Turino và thế kỷ 19. Phương pháp được dựa trên ba trụ cột:
-Lý trí
-Tôn giáo
-Lòng nhân ái
Don Bosco xuất hiện với tư cách là đại diện chính của phương pháp giáo dục và đào tạo giới trẻ này, nhưng Don Philip Neri và Giám Mục Francis de Sales là nhưng nhân vật mà Don Bosco ngưỡng mộ.
Nó cũng trái ngược với điều mà Don Bosco gọi trong giáo dục là “hệ thống giáo dục là đàn áp”.

Don Bosco tập trung vào “sức khỏe”, “trí tuệ” và “sự thánh thiện” của các thiếu niên của mình và đề xuất một lối sống bao gồm “vui vẻ”, “học hỏi” và “đạo đức”. Ngài đã đạt được sự tận tụy hết sức mình cho giới trẻ, giữa những khó khăn đôi khi cực kỳ nghiêm trọng, vì lòng bác ái mãnh liệt đã kết hợp nơi ngài một cách bất khả phân ly, tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Bằng cách này, ngài đã có thể thiết lập một sự tổng hợp giữa hoạt động rao giảng Tin Mừng và công việc giáo dục.
Các quy tắc ứng xử tốt phải hợp lý và thiết yếu; sự cần thiết của họ để sống cuộc đời hạnh phúc, thánh thiện phải được giải thích rõ ràng, kiên nhẫn và nêu gương. Hệ thống này tập trung vào việc khai sáng dần dần tâm trí của giới trẻ bằng cách mở ra cho họ thế giới, với thực tế của cuộc sống và sự hấp dẫn của các giá trị thúc đẩy phẩm giá và sự thật. Nó nhấn mạnh việc sử dụng thường thức chung, tránh bất cứ điều gì giả tạo và mối quan hệ giữa đức tin và lý trí.
Don Bosco dành ưu tiên hàng đầu cho các mối quan hệ cá nhân. Ngài thích thuật ngữ “tinh thần gia đình” để định nghĩa mối quan hệ giữa nhà giáo và học sinh. Kinh nghiệm lâu năm đã thuyết phục Don Bosco rằng nếu không có “sự thân thiện” thì không thể thể hiện “tình yêu thương”, và khi tình yêu thương được thể hiện thì nảy sinh “sự tín nhiệm”, vốn là điều kiện không thể thiếu để hoạt động giáo dục được thành công.

ドン・ボスコの教育方法
サレジオ予防法とは、19世紀のトリノで、聖ヨハネ・ボスコが貧しい青少年に行った教育経験をもとに、サレジオ会が発展した教育法です。それは、3つの柱に基づいています:
―「理由」
―「宗教」
―「愛情」
です。
ドン・ボスコがこの青少年教育・育成法の代表的存在であるとしても、フィリップ・ネリ師やフランシス・サレジオ司教からのヒントを得て、発展させたのです。また、ドン・ボスコが教育で言うところの強制、抑圧的な教育法とも対立しています。
ドン・ボスコは、少年たちの「健康」、「知恵」、「聖性」に注目し、「陽気」、「勉強」、「敬虔」というライフスタイルを提案しました。彼が、時に極端なまでの困難の中で、これほどまでに少年たちに身を捧げることができたのは、神への愛と隣人への愛を不可分のものとして、彼の中で一体化させた燃えた慈愛があったからです。このようにして、彼は宣教活動と教育活動の間の統合を確立することができたのです。
良い行動のルールは、合理的かつ本質的なものでなければならず、幸福で聖なる生活を送るためのその必要性は、明確に、忍耐強く説明され、模範とされなければなりません。この方式は、青少年を世界、人生の現実、尊厳と真実を促進する価値観の魅力に開放することで、青少年の心を徐々に啓発することに焦点を当てています。また、虚偽的なものを避け、常識の活用を強調し、信仰と理性の関係を重視しています。
ドン・ボスコは、個人的な関係を第一に考えていました。彼は、教育者と生徒の関係を定義するために「家族精神」という言葉を好んでいましだ。長年の経験から、親しみがなければ愛情を示すことはできないし、愛情を示さなければ、教育活動を成功させるための不可欠な条件である信頼は生まれないと確信していました。