Nghi thức các phép

Nghi thức các phép

Nghi thức làm phép nước cách thông thường

Lm: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Mọi người : Amen
Lm: Xin Thiên Chúa, Đấng tái sinh chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô nhờ nước và Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Mọi người : Và ở cùng cha
Lm: Anh chị em thân mến, việc làm phép nước này nhắc nhớ chúng ta Đức Kitô là nước hằng sống và nhớ đến bí tích Thánh tẩy đã tái sinh chúng ta trong nước và Thánh Thần. Vậy mỗi khi được rảy nước thánh này hoặc dùng nước này để làm dấu thánh giá, khi vào nhà thờ cũng như lúc ở nhà, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Người đã ban và xin người trợ giúp, để chúng ta biết kiên trì sống bí tích mà chúng ta đã tin và lãnh nhận.

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki tô theo thánh Gioan (Ga 7,37-39) Vào ngày cuối cùng và trọng đại của dịp lễ, Chúa Giêsu đứng lên giảng lớn tiếng rằng: “Ai khát nước hãy đến cùng Ta và uống; ai tin nơi Ta, thì như lời Thánh Kinh dạy: từ lòng họ nưđc hằng sống sè chảy ra như dòng sông”. Người nói điều đó về Chúa Thánh Thần mà các kẻ tin nơi Người sê lãnh lấy, bởi chưng Thánh Thần chưa được ban xuống, vì Chúa Giêsu chưa được tôn vinh. Đó là Lời Chúa.

Lm: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, chúng con chúc tụng Chúa đã đoái thương chúc phúc và canh tân chúng con trong Đức Kitô, chính Người là Nước hằng sống của ơn cứu độ chúng con. Xin Chúa cho chúng con khi được rảy hay dùng nước này, được sức mạnh Thánh Thần đổi mới trong tâm hồn và tiến bước trong đời sống mới. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Nghi thức làm phép ảnh tượng
Lm: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Mọi người : Amen
Lm: ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa
Mọi người: Là Đấng tạo thành trời đất
Lm: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng ảnh các thánh, để mỗi lần con mắt thề xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các Ngài mà bắt chước. Chúng con nài xin Chúa làm phép + và thánh hoá tượng ảnh này để tôn kính và tưởng niệm đến :
– Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
– Đức. Trình nữ Marin., Me Đức Giêsu Kitô, Chúa, chúng con,
– Thánh (tên vị thánh mà tượng ảnh gợi đến)
Xin Chúa đoái thương, để ai siêng năng tôn kính (Con Một Chúa, Đức Maria, Thánh….) trước tượng ảnh này, thì nhờ công nghiệp và sự che chở của Người, được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiến vĩnh cửu đời sau. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

Nghi thức làm phép ành tượng
Lm: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Mọi người: Amen
Lm: ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa
Lm:Mọi người : Là Đấng tạo thành trời đất
Lm: Lạy Chúa chúc tụng Chúa là nguồn mạch mọi phúc lành, Chúa vui sướng khi thấy lòng đạo đức của các tín hữu được vững mạnh. Chúng con nài xin Chúa ban phép lành + xuống trên những vật này, để các tín hữu khi mang trong mình các dấu chỉ đức tin và đạo đức này, biết nỗ lực biến đổi mình nên hình ảnh Con Chúa. Người hằng sông và hiển trị muôn đời. Amen

Lm: Lạy Chúa, lời Chúa phán ra liền thánh hoá mọi vật, xin đổ tràn ơn Chúa xuống vật này + (máy này, dụng cụ này …), và xin thương cho những ai có lòng biêt ơn mà dùng chúng hợp ý Chúa, thì nhờ lời kêu cầu danh Chúa được ban cho hồn an xác mạnh. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen