Oratorio in Kyoto

Sinh Hoạt các bạn trẻ vùng Mie, Kyoto ……

Thánh lễ (Tìm sự an nghỉ trong Chúa và Cộng Đoàn)

Sinh hoạt sau Thánh Lễ (Vui vẻ, đùa chơi với bạn bè đó là cách cầu nguyện theo Linh Đạo Salesian)

Phục vụ (Phục vụ là hoa quả của sự Cầu Nguyện và lúc nếm hương vị Hạnh Phúc trong tâm hồn)

Du ngoạn đến Kanto (Thăm dòng Don Bosco và tìm hiểu ơn gọi)

Tạ ơn Chúa sau một ngày sinh hoạt và xin ơn Trên cho những ngày sắp tới