Notre Dame de Miyako

Notre Dame de Miyako

Địa chỉ nhà thờ Kawaramachi, Kyoto, nơi tượng “Đức Mẹ ‘của’ Miyako” được đặt trong nhà nguyện “Notre Dame de Miyako”:
〒604-8005 京都府京都市中京区下丸屋町423
https://maps.app.goo.gl/MWyGJqHaHtN8daNz7