Chương Trình Sinh Hoạt Oratorio Năm 2024

Chương Trình Sinh Hoạt Oratorio Năm 2024

ドン・ボスコ オラトリオ活動予定 2024年

Tháng 1 Don Bosco
7: Tama&Chofu
21: Hachioji
28: Nguyện Xá – Mừng Lễ Don Bosco –
Chia sẻ strenna 2024 (hoạt cảnh giấc mơ 9 tuổi
1月 ドン・ボスコ
7日:多摩&調布 11:00 ミサ
21日:八王子
28日:オラトリオ 14:30 ミサ
「ストレンナ2024について」 DB9歳の夢の小劇
Tháng 2
4: Tama&Chofu 11:00 Thánh lễ
 Tối 14: Thứ Tư Lễ Tro lúc 20h tại nhà nguyện SDB
25: Nguyện Xá 14:30 Thánh lễ (Cha Phú)
 Tĩnh tâm Mùa Chay (Cha Phú)
2月
4日:多摩&調布 11:00 ミサ
14日:灰の水曜日 ミサ 20:00(Fr.武井)
25日:オラトリオ 14:30 ミサ
ミニ静修(Fr. Phú)
Tháng 3 Chúa Phục Sinh
3: Tama&Chofu
24: Nguyện Xá – 14:30 Thánh lễ
Chặng đàng Thánh Giá

31: Nguyện Xá – 11:00 Thánh Lễ Chúa Phục Sinh
Mừng lễ Chúa Phục Sinh
3月 復活祭
3日:多摩&調布 11:00 ミサ
24日:オラトリオ 14:30 ミサ
十字架の道行

31日:オラトリオ 11:00 ミサ
復活祭
Tháng 4 
7: Tama&Chofu 11:00 Thánh lễ
21: Hachioji 14:00 Thánh lễ
28: Nguyện Xá – 14:30 Thánh lễ
  Biết mình để sống hạnh phúc
4月扶助者聖母
7日:多摩&調布 11:00 ミサ
21日:八王子 14:00 ミサ
28日:オラトリオ 14:30 ミサ
幸せな生き方について
Tháng 5 Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu
5: Tama&Chofu 11:00 Thánh lễ
26: Nguyện Xá- Thánh Maria Mazarello
         Mừng Lễ Mẹ Phù Hộ – Dâng hoa kính Mẹ
5月 扶助者聖マリア (祭)
5日:多摩&調布 11:00 ミサ
26日:オラトリオ 14:30 ミサ
聖母への献花祭
Tháng 6
2: Tama&Chofu 11:00 Thánh lễ
23: 4 năm Sinh Nhật Nguyện Xá –14:30 Thánh lễ
       Ban sinh hoạt tổ chức vui chơi, sinh hoạt
6月
2日:多摩&調布 11:00 ミサ
23日:オラトリオの4周年 14:00 ミサ
レクリエーション
Tháng 7
7: Tama & Chofu 11:00 Thánh lễ
21: Hachiouji 14:00 Thánh lễ
28: Nguyện Xá?
Chiều tối 26-28: Trại Cộng tác viên: tại Yamanaka
7月(協働者キャンプ)
7日:多摩&調布 11:00 ミサ
21日:八王子 14:00 ミサ
28日:オラトリオ?
26日-28日 山中でのキャンプ
Tháng 8
4: Tama&Chofu
25: Nguyện Xá – 12:30 Thánh lễ
Tham quan bảo tàng cha Cimatti
8月
4日:多摩&調布 11:00 ミサ
25日:オラトリオ 14:30 ミサ
チマッティ師資料館訪問
Tháng 9:
Linh thao cho những bạn muốn hồi tâm, cầu nguyện
1: Tama&Chofu 11:00 Thánh lễ
22: Nguyện Xá 14:20 Thánh lễ
Oratorio’s Got Talent
9月
(召命の集い)
1日:多摩&調布 11:00 ミサ
22日:オラトリオ 14:30 ミサ
オラトリオ ゴット・タレント
Tháng 10 (Tháng Tạ ơn Mẹ)
6: Tama&Chofu 11:00 Thánh lễ
27: Nguyện Xá – 14:30 Thánh lễ
Diễn nguyện kính Đức Mẹ
10月 ロザリオの月
6日:多摩&調布 11:00 ミサ
27日:オラトリオ 14:30 ミサ
マリア祭
Tháng 11
3: Tama&Chofu 11:00 Thánh lễ
24: Nguyện Xá – 14:30 Thánh lễ
Tập diễn nguyện Giáng Sinh
11月 
3日:多摩&調布 11:00 ミサ
24日:オラトリオ 14:30 ミサ
降誕祭の準備
Tháng 12 Mừng Chúa Giáng Sinh
1: Tama&Chofu 11:00 Thánh lễ
22: Nguyện Xá – 14:30 Thánh lễ
Diễn nguyện Giáng Sinh
31: Tạ ơn – Chọn ban điều hành
12月 降誕祭
1日:多摩&調布 11:00 ミサ
22日:オラトリオ 14:30 ミサ
降誕祭の前々日
31日: テ・デウム (Te Deum) 奉仕者の選出
Tháng 1 (2025)
Ngày 1: Đầu Năm- Mẹ Thiên Chúa
1月(2025)
1日:元旦―神の母聖マリア