Maria Kannon

Maria Kannon

Maria Kannon (Maria Quan Âm)


Đạo Công Giáo được rao giảng tại Nhật Bản từ giữa thế kỷ 16 bởi Thánh Phanxicô Xavie.
Sang thế kỷ 17 giáo hội Công Giáo Nhật Bản bị bách hại rất dữ dội cho đến thế kỷ 19. Hơn hai thế kỷ không có Linh Mục, tất cả các nhà thờ bị triệt hạ, giáo dân bị giết và không còn một ai sống đạo một cách công khai.
Không còn nhà thờ, không có Linh mục, giáo dân bị tra tấn và buộc từ chối đức tin của họ. Thời kỳ này “Maria Kannon” ra đời.
Để không bị phát hiện, những Kitô hầm trú dùng tượng Quan Âm để cầu nguyện và diễn tả đức tin, tuy nhiên có biểu hiện Thánh Giá trên ngực bà và tay có bồng một hài nhi; tức là Chúa Giêsu. Nhờ đó đức tin họ được nuôi dưỡng trong lúc hiểm nguy này.
Gần cuối thế kỷ 19 chính phủ Minh trị bỏ lệnh cấm đạo. Từ đó người Kitô hầm trú bắt đầu xuất hiện và công khai bày tỏ đức tin Công Giáo. Cả thế giới kinh ngạc xem đó như một phép lạ vì trải qua hai thế kỷ bắt đạo kinh hoàng, mà vẫn còn người trung thành với Đức tin Công Giáo.
Tạ ơn Mẹ Maria đã bao bọc che chở gìn giữ con cái Mẹ qua hình ảnh của Maria-Kannon.