01
02
03
04
05
06
07
08
09
IMG_8065
IMG_8068
IMG_8075
IMG_8089
IMG_8237
IMG_8241
IMG_8246
IMG_8253
IMG_8257
IMG_8263
IMG_8267
IMG_8277
IMG_8279
IMG_8297
IMG_8298
IMG_8300
IMG_8311
IMG_8314
IMG_8315
IMG_8316
IMG_8376
IMG_8381
IMG_8382
IMG_E8070
IMG_E8097
IMG_E8099
IMG_E8280
PlayPause
previous arrow
next arrow

Maria Kannon

Maria Kannon (Maria Quan Âm)


Đạo Công Giáo được rao giảng tại Nhật Bản từ giữa thế kỷ 16 bởi Thánh Phanxicô Xavie.
Sang thế kỷ 17 giáo hội Công Giáo Nhật Bản bị bách hại rất dữ dội cho đến thế kỷ 19. Hơn hai thế kỷ không có Linh Mục, tất cả các nhà thờ bị triệt hạ, giáo dân bị giết và không còn một ai sống đạo một cách công khai.
Không còn nhà thờ, không có Linh mục, giáo dân bị tra tấn và buộc từ chối đức tin của họ. Thời kỳ này “Maria Kannon” ra đời.
Để không bị phát hiện, những Kitô hầm trú dùng tượng Quan Âm để cầu nguyện và diễn tả đức tin, tuy nhiên có biểu hiện Thánh Giá trên ngực bà và tay có bồng một hài nhi; tức là Chúa Giêsu. Nhờ đó đức tin họ được nuôi dưỡng trong lúc hiểm nguy này.
Gần cuối thế kỷ 19 chính phủ Minh trị bỏ lệnh cấm đạo. Từ đó người Kitô hầm trú bắt đầu xuất hiện và công khai bày tỏ đức tin Công Giáo. Cả thế giới kinh ngạc xem đó như một phép lạ vì trải qua hai thế kỷ bắt đạo kinh hoàng, mà vẫn còn người trung thành với Đức tin Công Giáo.
Tạ ơn Mẹ Maria đã bao bọc che chở gìn giữ con cái Mẹ qua hình ảnh của Maria-Kannon.