Saint Francis Xavier

Saint Francis Xavier

Saint Francis Xavier, priest (3rd Dec) 日本宣教の保護者聖フランシスコ・ザビエル司祭

Ngày 03 Tháng 12, Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng các xứ truyền giáo, Nhật và Việt Nam. Cũng là bổn mạng dòng Salesian Nhật Bản.

Lời Nguyện
Lạy Thiên Chúa nhân hậu và quyền năng, Chúa muốn mọi người được cứu rỗi trong Con Yêu Dấu Chúa là Đức Giêsu Kitô, nhờ lời Thánh Phanxicô Xaviê chuyển cầu, xin Chúa thương chấp nhận những tâm tình ước nguyện của chúng con, cho chúng con ngày càng cảm nghiệm được giá trị của niềm vui Tin Mừng, và đã không quản ngại khó khăn để ra đi loan báo cho người khác. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

フランシスコ・ザビエル師はイエズス会の宣教師で、1549年8月15日鹿児島に上陸し、宣教活動しました。インド・ゴアでも宣教活動しました。後に中国へ目指し、上川島で病に倒れて1552年12月3日に帰天しました。

いつくしみ深い父よ、
あなたは聖フランシスコ・ザビエルの宣教を通して、アジアの民をみもとに集めてくださいました。
わたしたちも、聖人と同じ熱意に燃えて信仰を伝え、救いの喜びを多くの人と分かち合うことができますように。アーメン。