Sứ Giả Tin Mừng “Mạng”

Sứ Giả Tin Mừng “Mạng”

※ Người dẫn 1 (ND1) / Người dẫn 2 (ND2)

🌹Làm Dấu: (xin ý cầu nguyện)
Danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.

🔸1.Xin ơn Chúa Thánh Thần.
ND1: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.
ND2: Soi lòng mở trí chúng con.
ND1: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.
ND2: Canh tân tâm hồn chúng con.
ND1: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.
ND2: Đốt cháy lửa mến trong lòng chúng con.

🔸2. Nhìn lại trong ngày:
ND1:Lạy Chúa chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã tặng ban cho chúng con hôm nay. Bên cạnh niềm vui ấy biết bao nhiêu lo toan, ưu tư, buồn phiền cuộc đời đã khiến chúng con không nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em con.
ND2:Giờ đây xin Chúa thương đồng hành, nâng đỡ, giúp sức cho chúng con tiếp bước trên con đường yêu thương – tha thứ – phục vụ, đặc biệt qua những lời kinh chúng con dâng lên Chúa hôm nay. (Thinh lặng giây lát)

🔸3. Kinh Tin Kính:
ND1 : Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi , bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai , sinh bởi Bà Maria đồng trình: chịu nạn đời quan Phong – xi – ô Phi – la – tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh giá , chết và táng xác; xuống ngục tổ tông , ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sông và kẻ chết.
ND2 : Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

(Lưu ý: đọc chia 2 phần cho ND1+ và ND2+)
1 Kinh Lạy Cha / 3 Kinh Kính Mừng / 1 Kinh Sáng Danh
(Ngắm 4 Mầu Nhiệm theo tuần):
Xin nhấn vào: https://dboratorio.tokyo/2022/01/20-mau-nhiem-man-coi/
※Cách lần hạt: (Chia ra cho ND1 và ND2)
※Đọc Mầu Nhiệm mân côi=>kinh lạy Cha=> 10 kinh kính Mừng => kinh sáng Danh=> Kinh fatima.

🔸4. Kinh Lạy Nữ Vương:
ND1: Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương.
ND2:Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

🔸5: Đọc Phúc Ân Chúa Nhật tuần sắp đến: (bạn được phân công, Xin nhấn vào):
Xin nhấn vào: https://vietcatholicjp.net/bai-doc-chua-nhat/
Chia sẻ: (nếu có Cha đồng hành)

🔸6. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng:
ND1: Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn, xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen.

🔸7. LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH
ND2: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho con dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha.
ND1: Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được chạm đến trái tim nhân lành của Chúa, xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con.
ND2 : Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tới cực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, những khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen .

🔸8. Hát 1 bài Thánh Ca.

🔸9. KINH TRÔNG CẬY:
*ND1: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng,
ND2 : hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

ND1 : Lạy rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
ND2 : Thương xót chúng con.

ND1: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
ND2: Cầu cho chúng con.

ND1 : Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
ND2: Cầu cho chúng con.

ND1: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam và Nhật Bản.
ND2 : Cầu cho chúng con.

ND1 : Nữ Vương ban sự bằng an.
ND2 : Cầu cho chúng con.

ND1: Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu.
ND2: Cầu cho chúng con.

🔸10. Ban phép lành (nếu có sự hiện diện của Linh Mục hoặc Phó Tế). *Kết thúc.

0 comments on “Sứ Giả Tin Mừng “Mạng”Add yours →

コメントを残す