Tĩnh tâm mùa Vọng 2022-Giáo Xứ Yamato

Tĩnh tâm mùa Vọng 2022-Giáo Xứ Yamato

カトリック大和教会 ベトナム人共同体の黙想会
Tĩnh tâm chuẩn bị “đón Chúa đến trong trái tim chúng ta”
Thời gian: 12:00 đến 16:00 Ngày 11 tháng 12 năm 2022
時間:2022年12月11日 12:00~16:00

Chương trình 時間割
12:00 tập họp, đọc kinh 祈り
12:15 xưng tội ゆるしの秘跡
12:30 nghe giảng 講話
13:15 đặt Mình Thánh Chúa và Chầu. Thời gian này có Cha ngồi toà giải tội 聖体賛美式&ゆるしの秘跡
14:00 ban phép lành 祝福
14:05 nghỉ ngơi và chuẩn bị bàn thờ ミサの準備
14:15 thánh lễ ミサ
15:30 dọn dẹp, ra về 掃除・解散
…..…………
Phân công: 役割分担
Giảng: sư huynh Phúc Hải 講話:フクハイ修士
Dâng lễ: cha Lập ミサ:ラップ神父
Nghi thức Chầu: sr. Thuỳ 聖体賛美式の準備&内容:Sr. トゥイ
Giải tội: cha Lập & cha Sato ゆるしの秘跡:佐藤神父&ラップ神父
Thánh ca: ca đoàn 聖歌:聖歌隊
Chuẩn bị bàn thờ: ban phụng vụ ミサの準備:典礼係


.…

0 comments on “Tĩnh tâm mùa Vọng 2022-Giáo Xứ YamatoAdd yours →

コメントを残す